Onze dienstverlening

Gratis oprichtingsadvies

 • bepaling van het doel van de onderneming
 • voorgeschiedenis van de toekomstige vennoten
 • onderzoek inzake de juridische voorwaarden
 • onderzoek inzake de beroepsmatige voorwaarden
 • onderzoek inzake de financiële voorwaarden
 • locatiebepaling
 • planning van de constellatie van de onderneming
 • bespreking van het verdere verloop vóór, tijdens en na de oprichting en van het te verwachten tijdspad tot de firma volledig “gebruiksklaar” is.

Keuze van de juridische vorm van de op richten onderneming

 • Engelse Limited
 • Iers Limited
 • Nederlandse B.V.
 • Tsjechische s.r.o.
 • Kroatische d.o.o.
 • Duitse GmbH

Bedrijfsrekening

 • opening van een bedrijfsrekening
 • online banking
 • beschikbaarstelling van een VISA-kaart

Vergunningen

 • aanvragen van de vereiste vergunningen

Secretariaatswerkzaamheden

 • beschikbaar stellen van telefoon- en faxverbinding
 • aanmaken van domein en e-mailadres
 • aannemen en afhandelen / doorverbinden van telefoontjes
 • afhandelen / doorsturen van faxberichten
 • afhandelen / doorsturen van e-mails
 • verwerken / doorsturen van binnengekomen post
 • ontwerp van een representatieve lay out van de onderneming
 • ontwerp van briefpapier, visitekaartjes en stempels
 • ontwerp en maken van een internetsite
 • alle voorkomende kantoorwerkzaamheden / correspondentie

Boekhouding

 • verwerken van bonnen en boekstukken
 • opmaken en versturen van uitgaande facturen
 • betalen van te betalen facturen vanaf de rekening van de vennootschap op aanwijzing van de directie
 • toezicht op de vervaldatum van de uitgaande facturen
 • aanmaning bij openstaande rekeningen
 • aan- en afmeldingen van personeel
 • opmaken van de loon- en salarisafrekeningen
 • betaling van lonen/salarissen vanaf de rekening van de vennootschap op aanwijzing van de directie
 • aangifte loonbelasting bij de betreffende belastingdienst
 • betaling van de loonbelasting vanaf de rekening van de vennootschap op aanwijzing van de directie
 • voorlopige aangifte omzetbelasting bij de betreffende belastingdienst
 • betaling omzetbelasting vanaf de rekening van de vennootschap op aanwijzing van de directie
 • terugvordering van in EU-landen betaalde btw
 • opstellen balans
 • aangifte vennootschapsbelasting bij de betreffende belastingsdienst
 • betaling vennootschapsbelasting vanaf de rekening van de vennootschap op aanwijzing van de directie

Incasso

 • incasso van openstaande posten door onze eigen jurist

Discretie is bij ons vanzelfsprekend!