Oprichting firma's & inrichting

Sinds vele jaren worden door ons in opdracht van de klant Engelse Limiteds, Nederlandse B.V.'s, Duitse GmbH's en Kroatische d.o.o.'s opgericht! Wij hebben ons erop gespecialiseerd dat wij niet alleen firma’s oprichten, maar deze na de oprichting ook intensief begeleiden.
Door deze ALL-IN-BEGELEIDING worden de ondernemers ontlast en wordt hen de mogelijkheid geboden om zich volledig bezig te houden met een succesvolle leiding van hun bedrijf.

Opstarten van de onderneming & secretariaat

Na de oprichting en inrichting van uw vennootschap ondersteunt BPO de opstart met bijbehorende maatregelen zoals ontwerp van een geschikte lay out voor de onderneming, opstellen van een internetpresentatie en door andere promotiewerkzaamheden zoals reclamebrieven, verspreiding van flyers, telefonische acquisitie enz.

Onze nationale secretariaten zorgen graag voor het aannemen en de verwerking van binnenkomende telefoontjes namens uw bedrijf. Bovendien kunnen wij alle correspondentie, facturering en incassowerkzaamheden evenals boekhoudkundige werkzaamheden, belastingaangiftes, opstellen van balans enz. voor u uitvoeren.

Beheer & vermogensbescherming

Wij kunnen uw vennootschap ook als trustee beheren, indien u zelf niet als vennoot (eigenaar) wilt optreden. Bovendien beschikken wij over geschikte concepten om uw vermogen te beschermen tegen toegang door derden!